Псало́м 19

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 19.

2 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.

3 По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя.

4 Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди.

5 Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит.

6 Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́.

7 Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с небесе́ свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́.

8 Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м.

9 Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся.

10 Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.