Псало́м 20

Псало́м Дави́ду, 20.

2 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́.

3 Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́.

4 Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна.

5 Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка.

6 Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́.

7 Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м.

8 Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится.

9 Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́.

10 Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь.

11 Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих.

12 Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити.

13 Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их.

14 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва: