Псало́м 18

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 18.

2 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

3 День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум.

4 Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их.

5 Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́,

6 и той, я́ко жени́х исходя́й от черто́га своего́, возра́дуется, я́ко исполи́н тещи́ путь.

7 От кра́я небесе́ исхо́д его́, и сре́тение его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ его́.

8 Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы.

9 Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи.

10 Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе,

11 вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та.

12 И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го.

13 Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя,

14 и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка.

15 И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.