Псало́м 24

Псало́м Дави́ду, 24.

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́,

2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся.

3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́.

4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя.

5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день.

6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть.

7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди.

8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́.

9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м.

10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́.

11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть.

12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли.Кто есть человек бояйся Господа? Законоположит eму на пути, eгоже изволи.

13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю.

14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им.

15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́.

16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз.

17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя.

18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́.

19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя.

20 Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя.

21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди.

22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.