Псало́м 25

Псало́м Дави́ду, 25.

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́.

2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́.

3 Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й.

4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду.

5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду.

6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди.

7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́.

8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́.

9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой.

10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды.

11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя.

12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.