Псало́м 7

Псало́м Дави́ду, его́же воспе́т Го́сподеви о словесе́х Хуси́евых, сы́на Иемени́ина, 7.

2 Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ви мя:

3 да не когда́ похи́тит я́ко лев ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу.

4 Го́споди Бо́же мой, а́ще сотвори́х сие́, а́ще есть непра́вда в руку́ мое́ю,

5 а́ще возда́х воздаю́щым ми зла, да отпаду́ у́бо от враг мои́х тощ.

6 Да пожене́т у́бо враг ду́шу мою́ и да пости́гнет, и попере́т в зе́млю живо́т мой, и сла́ву мою́ в персть всели́т.

7 Воскресни́, Го́споди, гне́вом Твои́м, вознеси́ся в конца́х враг Твои́х, и воста́ни, Го́споди Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́.

8 И сонм люде́й обы́дет Тя, и о том на высоту́ обрати́ся.

9 Госпо́дь су́дит лю́дем: суди́ ми, Го́споди, по пра́вде мое́й, и по незло́бе мое́й на мя.

10 Да сконча́ется зло́ба гре́шных, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй сердца́ и утро́бы, Бо́же, пра́ведно.

11 По́мощь моя́ от Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцем.

12 Бог суди́тель пра́веден и кре́пок, и долготерпели́в, и не гнев наводя́й на всяк день.

13 А́ще не обратите́ся, ору́жие Свое́ очи́стит, лук Свой напряже́ и угото́ва и́

14 и в нем угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стре́лы Своя́ сгара́емым соде́ла.

15 Се боле́ непра́вдою, зача́т боле́знь, и роди́ беззако́ние:

16 ров изры́, и ископа́ и́, и паде́т в я́му, ю́же соде́ла.

17 Обрати́тся боле́знь eго́ на главу́ eго́, и на верх eго́ непра́вда eго́ сни́дет.

18 Испове́мся Го́сподеви по пра́вде Его́ и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.