Псало́м 29

Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова, 29.

2 Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне.

3 Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́.

4 Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров.

5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

6 Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость.

7 Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век.

8 Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н.

9 К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся.

10 Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́?

11 Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть помо́щник мой.

12 Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием.

13 Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Сла́ва: