Псало́м 23

Псало́м Дави́ду, еди́ныя от суббо́т, 23.

1 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней.

2 Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть.

3 Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́?

4 Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́.

5 Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́.

6 Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля.

7 Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь Сла́вы.

8 Кто есть се́й Царь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни.

9 Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь Сла́вы.

10 Кто есть се́й Царь Сла́вы? Госпо́дь Сил, Той есть Царь Сла́вы.

Сла́ва: